מפקחי רשות המים ומשרד החקלאות בודקים חשד להרעלה בשפך נחל צלמון לכינרת, בעקבות דיווח שהתקבל מאנשי המעבדה לחקר הכינרת על תמותה חריגה של דגים במקום. בהערכת מצב משותפת שהתקיימה עם חברת מקורות ומשרד הבריאות, נשלל חשש לפגיעה באספקת מי שתייה והדגישו כי ניתן להמשיך לצרוך דגים, אך יש להקפיד לרכוש במקומות מוסדרים, המאושרים על ידי משרדי הבריאות והחקלאות.נלקחה דגימה מהמים והדגים ועם קבלת תוצאות המעבדה, תתבצע הערכת מצב נוספת ויתקבלו חלטות בהתאם