דוח מבקר העירייה שיתפרסם בקרוב חושף תופעה של העסקת בני משפחה בעירייה.  בדוח מצוין מקרה של 8 אחייניות למשפחה אחת – שעובדות בעירייה. הדוח שמתייחס גם לאופן שבו המחלקות השונות בעירייה מעניקות שירות לאזרח – יידון בקרוב בפני מליאת הוועדה הממונה – ואחר כך יהיה ניתן לפרסמו במלואו.