בלכידות שבוצעו בחודש אוגוסט, נמצאו היתושות הנגועות בנגיף; המשרד להגנת הסביבה התריע בפני המועצות האזוריות גליל עליון ושדות דן ועיריית רמלה שבתחומן נמצאו היתושים הנגועים, והורה על הגברת הניטורים באזור הנגוע ובמידת הצורך על ביצוע פעולות מניעה והדברה באופן מיידי; המשרד גם התריע בפני הרשויות המקומיות הסמוכות והורה להן על הגברת הניטורים וביצוע פעולות מניעה והדברה

ד"ר גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה: "צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה פועל למניעה ובקרה של יתושים מעבירי נגיף קדחת מערב הנילוס. הנגיף גורם למחלה שאין לה לא חיסון ולא תרופה, ולכן פעולות המניעה והטיפול במפגעי יתושים הם חיוניים לשמירה על בריאות הציבור. מעגל ההעברה של קדחת מערב הנילוס מהווה דוגמה לבעיה המצריכה עבודה משותפת בגישת "בריאות אחת" – גישה המשלבת בין בריאות האדם, בריאות בעלי החיים ובריאות הסביבה. הנגיף עובר מעופות נגועים לבני אדם וסוסים באמצעות יתושים. לכן ההתמודדות עם המחלה מצריכה כוחות משולבים של משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, והרשויות המקומיות המחזיקות בשטח"