כביש מספר 8675 ייסגר לתנועה בשל תנאיו הפיזיים מסכני החיים וחוסר היכולת הכלכלית של המועצה האזורית מבואות החרמון לעמוד בעלות הסדרת הכביש. על מנת לשמור על שלום הציבור הוחלט יחד עם רשויות האכיפה על סגירתו של הכביש החל מיום חמישי הקרוב, במקטע שבין צומת מחניים לצומת הכניסה של עמוקה, דבר אשר גורר זעם רב בקרב התושבים. כביש מספר שמונה שש שבע חמש  מוגדר כדרך יער, ולא בתור דרך אזורית או מקומית, ובמשך שנים רבות ניהלה המועצה האזורית מבואות החרמון דין ודברים עם  הגורמים הרלוונטיים לטיפול בו, אך עד כה לא ניתן מענה לדבר. בעקבות הביקורת הרבה שנמתחה על סגירתו של הכביש, במועצה הודיעו כי העלות המוערכת של סלילת הכביש, הסדרתו ובטיחותו עולה עשרות מיליוני שקלים, סכום שהמועצה איננה יכולה לעמוד בו לבד. המועצה התריאה בפני הרשויות הרלוונטיות בנוגע למצב הקיים טרם סגירת הכביש, ולבסוף המלצת המשטרה הייתה לסגור את קטע הדרך. על כן הוחלט כי עד שלא יימצא פתרון הולם שבו חיי אדם יישמרו, ייסגר קטע הדרך, בזמן שהמועצה מסרה כי היא תשמח לאיגום תקציבי של משרדי ממשלה ורשויות נוספות, כדי לתת פתרון בטיחותי מספק לכביש עבור תושבי האזור.