השר מיקי זוהר מקדם פרויקט מופעי תרבות ענק שנקרא "אנחנו מתחת לשמיים", בהשתתפות גדולי האומנים בארץ שיוצע בחינם לערים ולרשויות השונות. כמעט כל הערים שזכו לה הן בשליטת ראשי עירייה מהליכוד, ראשי רשויות ממפלגות האופוזיציה לא זכו להטבה. משרד התרבות מקצה מיליוני שקלים עבור הפרויקט. הרשויות שבהן ייערך המופע בצפון ובראשן עומדים אנשי ליכוד: נוף הגליל, כרמיאל וטבריה. ממשרד התרבות והספורט נמסר: "הפרויקט מובל בידי מרכז זלמן שזר שבחרו את האומנים והרשויות למופעים. ההחלטות התקבלו במנותק מכל שיקול פוליטי".