על פי כתב האישום, שמייחס לנאשם בן העשרים ושלוש עבירות של תקיפת עובדי ציבור, בחודש דצמבר האחרון שבו שהה כאסיר בכלא גלבוע, תקף הנאשם את אחד הסוהרים בזמן שירק על פניו ופגע בו דרך האשנב של התא בכלא, לאחר שזה מסר לו כי בקשתו להתלונן על סוהרים תטופל למחרת. במקרה השני, שאירע באותו חודש, ניגש המתלונן השני לנאשם ששהה בתא וביקש ממנו דפים, אך לאחר שזה מסר לו כי תכף יתפנה אליו, ירק הנאשם גם על פניו של הסוהר השני. המקרה השלישי שמיוחס לנאשם, אירע כאשר עובדת סוציאלית הגיע לתא שלו על מנת לשוחח איתו, אך הוא ניסה לתקוף אותה שלא כדין בכך שירק על פניה. בהתאם לכך, הוא מואשם בתקיפה של עובדי ציבור, בזמן שהתקיפה קשורה למילוי חובתם ותפקידם. נוסיף שהמשטרה הודיעה כי ייתכן ותעתור למאסר בפועל בנוגע לנאשם (יובל יוספי)