לפי כתב האישום הנאשם במסגרת עבודתו בחברה אשר פעלה בתחומי שוק הפשפשים בחיפה נהג מידי יום שבת לגבות מהרוכלים בשוק כ-200 עבור כל דוכן שהפעילו. במסגרת פעילות סמויה של המשטרה הגיע שוטר במטרה להקים דוכן למכירת בגדים משומשים. עם הגעתו של השוטר הסמוי אל השוק, פנו אליו רוכלים שאמרו לו כי עליו לפנות אל הנאשם על מנת שזה יורה לו היכן יוכל להציב את הדוכן שלו. הנאשם הצביע על מיקום בו יוכל למקם את הדוכן ודרש ממנו לשלם 200 שקלים כתנאי להצבת הדוכן בשוק. השוטר הסמוי סידר את הדוכן והחל להניח את הסחורה אז ניגש אליו הנאשם ואיים עליו שלא יפתח את הדוכן אחרת ישרוף את הסחורה ויפגע בו. בעקבות האירוע שילם השוטר הסמוי לנאשם סכום של 200 שקלים במזומן. באירוע נוסף בחודש ספטמבר 2021 ועד ראשית שנת 2023, הקים מ', קטין, דוכן בשוק ותמורה לכך נדרש לשלם לנאשם סכום של 150 שקלים. כשניסה לסרב הנאשם איים עליו שיפגע בו. כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו ריבוי עבירות של סחיטה באיומים.