על פי כתב האישום החל משנת 2020 הועסק פיטר בן חנא כבוחן ומשגיח במבחני פסיכומטרי שנערכו בצפון בין השאר במכללת עמק יזרעאל והטכניון. במהלך העסקתו נטען כי חתם על הצהרת סודיות הבחינות והתחייב ולהקפיד שתוכנן לא יועבר לאיש. במועדי העבירה היה הנאשם השני סיזאר בן הישאם מנהל של מכון הכנה למבחני הפסיכומטרי המכין את תלמידי המכון לבחינה ואף שימש בה כמדריך. במועד שלא ידוע לפרקליטות הגיעו הנאשמים להסכמה לפיה בן הישאם ישלם לבן חנא על מנת שזה יצלם ויעביר לרשותו העתקי מבחנים פסיכומטריים בהם ישמש כמשגיח. הנאשמים הסכימו על סכום של בין 2000 ל 2500 שקלים בתמורה לכל העתק מבחן שיועבר. במהלך שנת 2021 הועברו 2 העתקים של 2 מבחנים פסיכומטריים בתמורה ל-4000 שקלים. ב-3.12.2021 החל הנאשם לצלם מבחן נוסף שבו שימש כמשגיח אלא שאז נתפס בטרם הספיק להעביר את הצילומים לנאשם השני בתיק. כתב האישום מייחס לבן חנא עבירות של גניבה והפרת הוראה חוקית ולבן הישאם עבירות של קבלת דבר בתחבולה וקבלת נכסים שהושגו בעוון