כתב האישום מייחס לנאשם שלושה אירועים שבהם היה מעורב ובהם הפר צו פיקוח בו היה נתון. האישום הראשון מתאר כי בחודש יולי 2021 הוא נגד הנאשם צו פיקוח ומעקב בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין וזאת למשך 20 חודשים. למרות זאת הנאשם הפר את הצו בשמונה מקרים שונים במרביתם החזיק בטלפון ללא חסם, מקרה אחד החזיק בנייד שלו חומר פורנוגרפי והתחבר למספר קטינות ברשתות החברתיות. האישום השני מייחס לנאשם כי בשנים 2022-2023 הוריד לטלפון הנייד שלו 72 סרטונים פורנוגרפיים וכן סרטון של קטין. באישום השלישי מייחס לו כתב האישום עבירה של הפרעה לשוטר לאחר שזה ביקש מהנאשם לפתוח את קוד הטלפון הנייד שלו והנאשם בתגובה חטף את הנייד מידיו של השוטר ודחף את השוטר כשניסה לקחת את הנייד חזרה. כתב האישום כאמור מייחס לנאשם שתי עבירות של הפרת צו פיקוח ועבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו (רותם אטיאס)