בהודעה שפרסמה הרכבת נמסר כי החל מהערב בשעה 22:00 ועד ראשון בבוקר תופסק תנועת הרכבות בשל עבודות לתחזוקת המסילה באזור הקריות כחלק מתוכנית התחזוקה השנתית שבמסגרתה יבוצעו עבודות תשתית לתחזוקה והחלפת רכיבי המסילה. בשל כך רכבות בקו באר שבע-כרמיאל תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת קריית מוצקין ולא תעצורנה בתחנות כרמיאל ואחיהוד. לטובת הנוסעים יועמד מערך היסעים חינמי בין תחנות מוצקין אחיהוד וכרמיאל (בשני הכיוונים).