לקראת הדיון בקבינט על חידוש המו"מ להשבת החטופים: יותר מ-100 ראשי רשויות פנו לרה"מ נתניהו: "פעל בדחיפות להשיב את כל החטופים הביתה. זו חובתנו המוסרית כמנהיגי הציבור לפעול להשיב כל חטוף בין אם בחיים ובין אם לאו". על פי המכתב: "חובתנו כמנהיגי ציבור ברמה הלאומית, הערכית והמצפונית היא לעשות כל אשר ניתן על מנת להשיב אותם הביתה ובהקדם. אדוני ראש הממשלה, בשעות גורליות אלו עלינו לעשות כל מה שניתן. לא מדובר בעתידם בלבד, לא מדובר בעתיד בני משפחותיהם בלבד. מדובר בחובה המוסרית שלנו כמנהיגי עם וכמדינה לקבל החלטה אמיצה ולפעול בכל היכולות על מנת להשיב כל חטופה וחטוף, בין אם בחיים ובין אם לאו. העומד בבסיס תפיסתנו כעם יהודי בארץ ישראל ולכן, אנו כאן כדי לתמוך בכל החלטה אמיצה שעליך לקבל להחזיר אותם הביתה".