במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ושל רכבים צבאיים ואזרחיים. חלקם יגיעו לשערי יישובים בעמק ויתרגלו את לוחמי כיתות הכוננות. במקרה של אירוע אמת תצא הודעה נפרדת