הצעת החוק שתומכת בהקמת חדר מיון בקרית שמונה, נדחתה אתמול בקריאה טרומית, כאשר ארבעים ושתיים חברי כנסת תמכו בהצעה, מול חמישים ואחת שהתנגדו. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי ״לפני מספר שנים התקבלה החלטה על הקמת חדר מיון רפואי בקרית שמונה, שיופעל במתכונת מצומצמת ובשעות הלילה בלבד, אך למרות זאת הוקם רק מוקד רפואה. כתוצאה מכך, תושבי הגליל והגולן, חיילי צה"ל ומטיילים רבים, נותרים ללא שירותי רפואה דחופה.״ נוסיף כי על פי ההצעה שהועלתה על ידי חברת הכנסת דבי ביטון, חדר המיון היה אמור לכלול אמצעי רפואה מתקדמים וציוד מציל חיים, בזמן שיהיה בו צוות רפואי כמפורט בהצעה, כאשר הם יופעלו ויתוחזקו על ידי משרד הבריאות, ויתוקצבו מתקציב המדינה.