בסיור שנערך על ידי צמרת משרד הפנים בקרית שמונה, הודיע מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ, כי הוחלט לסיים את כהונת החשב המלווה. פרץ אמר כי אי חידוש כתב המינוי של החשב, מהווה הבעת אמון רבה שאנחנו רוחשים לראש העיר, אביחי שטרן, ביישום תוכנית ההבראה וביכולתו להצעיד את העיר קדימה. כידוע, מאז שנת 2006, למעלה משבע עשרה שנים, קריית שמונה מתנהלת עם חשב מלווה. ראש העיר אביחי שטרן התרגש מסר כי "שבע עשרה שנים שנציג משרד הפנים צמוד לעיריית קריית שמונה ואי אפשר לקבל שום החלטה בלי אישור החשב. מהיום עיריית קריית שמונה תתנהל על ידי נבחרי הציבור שלה על מלא, מבלי שנציג משרד הפנים יצטרך לאשר כל פעולה ולחתום על כל הוצאה (יובל יוספי)