בעקבות מידע שהתקבל במשרד החקלאות, מפקחי מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים ומפקחי יחידת האכיפה והחקירות של המשרד, חשפו במושב שבגליל לולן אשר סיכן את בריאות הציבור ובריאות בעלי החיים, בכך שזרק פגרי עופות בשטחי המושב, באופן לא מבוקר, ובניגוד לחוק. על פי החשד, הלולן פעל בניגוד לחוק לאחר שלא דיווח על המחלה שפקדה את המטילות בלול שברשותו. מהחקירה הראשונית עולה כי בסמוך למשק הוטלו כ-200 פגרים, שמתו כתוצאה ממחלה. לנוכח החשדות, נגד הלולן נפתחה חקירה פלילית, העופות הועברו להשמדה, והוטל סגר עד לבירור הגורמים לתמותה החריגה. במשרד החקלאות מדגישים כי טיפול בפגרים שאינו בהתאם לחוק, עלול לפגוע בבריאות הציבור ובריאות בעלי החיים ובסביבה, לרבות: התרבות של חיות בר,  הפצת מחלות הקשורות לבעלי חיים משוטטים, זיהום הקרקע וכדומה.