לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת, עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות: נחל עיון, שניר (חצבאני) – מהגשר הרומי עד השפך לירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון – ממפל דבורה, בניאס- מגשר כפר סאלד, ירדן – מגשר להבות הבשן ועד גשר אריק, מפל יהודייה, צלמון – מתחנת הקמח, געתון – חניון אשחר וחניון החורבה, עין חרדלית, כזיב – מבריכת הדלבים ועד קצה הנחל.

המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים. הדיגום מתבצע מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (גליל עליון, גולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך.