הביקורת נערכה בעקבות תלונה שהתקבלה במשרד בה עלה שהסוסים הוחזקו באורוות מלאות צואה ושתן עד שהתקשו לעמוד בשל הכמויות האדירות שסבבו אותם וכן, היו ללא גישה למזון מספק. בעת הביקורת, הביע בעל החווה נכונות להיכנס לתוכנית שיקום מסודרת על פי הנחיות המשרד, שבה התחייב לתקן את הליקויים שנמצאו במקום ללא כל דיחוי. שבוע לאחר מכן, נערכה ביקורת חוזרת ובה התגלה שרק חלק מהדברים בוצעו ונרשמה מגמת שיפור קלה אך עדיין לא מספקת. לבעל החווה הוצמד וטרינר צמוד שיסייע לו בהמשך הליך השיקום שהתחייב אליו. בביקורות חוזרות במקום, נתגלה כי שוב חלה החמרה במצבם של הסוסים. לאור ממצאים אלו, הוחלט במשרד לפנות את 11 הסוסים בחווה למתקן מוגן של משרד החקלאות להמשך טיפול ושיקום, ובעלי המקום זומנו לחקירה בגין חשד לעבירות על חוק צער בעלי חיים.