בתום ישיבת עבודה בצפת בהשתתפות ראש העיר שוקי אוחנה, צמרת אנשי החינוך בעיר, קציני צה״ל ואנשי משרד הביטחון, פורסמו נתוני הגיוס לשירות משמעותי. בראש הנתונים עומד שיעור הקצונה לצה״ל, שגדל במאה עשרים וחמישה אחוזים בתוך שנתיים. בבית הספר הר תחומי נרשמה עליה של שמונה אחוזים בשיעור הגיוס המשמעותי, בזמן שגם בישיבה תיכונית אמי"ת נמצאו נתונים מרשימים שעומדים על תשעים וארבעה אחוזים שיצאו לשירת משמעותי, ועליה של שלושה אחוזים ביציאה לקצונה. גם בנות העיר שותפות לעלייה בנתונים, כאשר נרשמה עלייה של שניים עשר אחוזים ביציאה לקצונה בבית הספר אולפנת אמית. עוד נמצא כי שיעור הנשירה משירות צבאי בצפת נמוך מהממוצע הארצי, ואילו שיעור גיוס גברים גבוה מהממוצע בכל הרשויות באזור.