בסקר שבוצע להזמנתו של פרס נדגמו 501 תושבים בשבוע שעבר זוכה פרס לתמיכה של 56 אחוזים מתושבי יקנעם לעומת 44 שטענו כי יתמכו בלאה פדידה. נתון נוסף שעולה מהמדגם מצביע על 40 אחוזים שלא מביע את העדפתו וייתכן שמרביתו כלל לא יגיע להצביע. עוד עולה מהסקר כי 38 אחוזים מסרו שיצביעו לרשימתו של פרס לעומת 16 של לאה פדידה כלומר במידה והתוצאות יתאמתו ביום הבחירות לפרס יהיו 6 מושבים במועצה הבאה כשלפדידה 2 בלבד והצעירים ברשות הרב עמית בוחבוט שזוכים ל 22 אחוזים עשויים להכניס למועצה שלושה נציגים. עוד בסקר השיבו 45 אחוזים שאינם יודעים בשלב זה לאיזו רשימה להצביע. עוד נשאלו הנדגמים שללא קשר להצבעתם מי הם חושבים שיזכה בבחירות השיבו 73 אחוזים רומן פרס לעומת 27 לאה פדידה.