בעקבות חקירה של משטרת המחוז הצפוני, מחלק הונאה צפון בשיתוף פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ"י פקודת הכנסה, של עובד בכיר לשעבר במועצת טובא זנגריה.
החקירה נפתחה בעקבות מידע שהגיע מרו"ח חיצוני שמונה על ידי משרד הפנים לערוך בדיקה מקיפה על התנהלות המועצה בדגש על שכר עובדי המועצה. מהחקירה עולה כי במסגרת תפקידו של החשוד, הוא הוציא כספים במרמה מהמועצה מידי חודש, באמצעות ניפוח השכר החודשי שעל הבנק להעביר לחשבונו, בעוד שבדיווח רשימת המשכורות נרשם השכר האמיתי. עוד עלה מהחקירה כי החשוד הכניס לרשימת מקבלי השכר עובדים פיקטיביים שהיו לרוב בני משפחתו בעוד שלבנק הועברה הוראה חודשית להעביר לחשבונו של הנדון את המשכורת שלו בתוספת סכום המשכורות של העובדים הפיקטיביים. מהחקירה עולה כי בין השנים 2021-2016 גנב כך החשוד למעלה ממיליון וחצי ש"ח.
השבוע החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה , ביצוע חיפושים בביתו ובמשרדי המועצה.