בעקבות מותו של תאופיק זהר במאי 2019 פתחה המשטרה בחקירה מסגרתה תפסה מכשיר D.V.R בו נשמרו צילומי מצלמת האבטחה, השייכת למתלונן ותיעדה את בנו של אחד הנאשמים מרואן וכאד תושב ריינה באופן הקושר אותו לביצוע הרצח בגינו הורשע ונגזר עליו מאסר עולם. בעקבות כך פנה ואכד אל אגבאריה תושב פאחם וביקש ממנו כי בתמורה לתשלום ירה במתלונן. לטובת כך רכש ג'בארין אקדח בעבור אגבאריה. אגבריה יחד עם אחד המתינו במסלול נסיעתו של המתלונן כשהם חמושים במטרה לירות ולפגוע בו אלא שהם טעו בזיהוי וחייו של הנהג שאינו קשור לאירוע ניצלו בעקבות מעצור בנשק. אגבאריה התלונן בפני ג'בארין שהאקדח היה תקול וכי הוא "עשה לו בושות". לאור האמור הרשיע בית המשפט את וכאד בסחיטה באיומים ושידול לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. אגבאריה הורשע בריבוי עבירות ביניהן עבירות נשק וג'בארין הורשע בעבירות בנשק. בשל אלה גזר בית המשפט על ואכד 11 שנות מאסר, על אגבאריה גזר 10 שנות מאסר ועל ג'בארין גזר 6 שנות מאסר – כל אלה בנוסף לפיצויים כספיים.