מטרתו של התרגיל העונה לשם "שבוע חוסן 360" היא לחשוף כמה שיותר אוכלוסיות ותושבי העיר למצב של אירוע חירום כמו התקפת טילים, רעידות אדמה ועוד.התרגיל יימשך עד יום רביעי ויכלול בין היתר הדרכות לאוכלוסיות שונות ושיפוץ מקלטים בסיוע פיקוד העורף.