23 ימים לבחירות המקומיות  – פרסום ראשון: ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, צפוי להכריז על תמיכה במועמד שי יזרעאלי לראשות המועצה. החלטתו של בצר התקבלה לאחר שלא הצליח להוביל מהלך של איחוד כוחות בין יזרעאלי למועמדת שלומית שיחור. כתבנו מוסר שאחד הבקשות של יזראלי בשיחות האיחוד היו לקבל תפקיד סגן, אך שיחור דחתה את בקשתו בטענה שהתפקיד הובטח לעופרי רביב