רשות המיסים הודיעה כי היא מאפשרת לעסקי התיירות באזור הצפון להגיש תביעת פיצויים בשל הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות המצב הביטחוני שהתרחש בפסח. בעלי העסקים יהיו זכאים להגיש את התביעה בשל אופן הכנסות בעקבות ביטול הזמנות, אך רק במידה והם עומדים במספר תנאים מצטברים. ברשות המיסים מבקשים ממגישי התביעה להוסיף את כל הפרטים הרלוונטיים לבדיקת העמידה בתנאים, כמו למשל העתק הזמנות שבוטלו, אסמכתאות לביטול, דוח רווח והפסד לשנת אלפיים עשרים ושתיים, ואופן חישוב הנזק שנטען, שכולל התייחסות להוצאה הנחסכת. בנוסף, בעלי העסקים יהיו זכאים אם הנזק נגרם בשל ביטולי הזמנות קיימות כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני. התאריכים עליהם יכולים בעלי עסקי התיירות להגיש את הבקשה הם ה-שישה עד השמונה באפריל, בזמן שאת התביעה ניתן להגיש עד חודש יולי.