בהחלטתו כתב: "אכן שני הפוסטים שפרסמה הם בוטים וקשים ואף מעוררים רגשות של זעם ואכזבה, בעיקר נוכח היותה של דמות ציבורית מוכרת יחד עם זאת, ספק רב אם יש בפרסום הפוסטים משום עבירה פלילית. פעולות החקירה שנותר לבצע לא ניתנות לשיבוש"