לפי בכיר באגף ההנדסה, מיפוי של אדריכל מהחברה הממשלתית להתחדשות עירונית של משרד השיכון הגדיר חלק ספציפי מהשכונה כ"נקודות שנמצאת על ההעתק, כלומר – ממש על השבר הסורי אפריקני. באותן נקודות  לא רק שאי אפשר לבנות אלא אסור להוציא כל היתר בניה "אפילו לא לחזק בית", כהגדרתו של אותו בכיר. לנו נודע שאת הבדיקה בטבריה עשה משרד האדריכלים ארז אלה, והמיפוי מדויק וברור, באופן שלא מותיר ספק. לעומת זאת מעניין לגלות, שממש מעל השכונה ישנו פרויקט "התחדשות" שנמצא בשלבי תכנון, ואין מניעה להעניק לו היתרי בניה, לפי אותו מיפוי מדויק שעשה משרד האדריכלים עבור החברה הממשלתית להתחדשות עירונית (אביב עומר)