על פי פרוטוקול הדיון המערער, נור מחמיד הגיש בעבר ערעור על עצם הרשעתו אך לאחר הערות השופטים משך את הערעור וכעת ביקש בשנית לקיים דיון בחומרת העבירות שיוסחו לו בדרישה להקל בחומרתן. נציין כי המערער הורשע בעבירת רצח אימו בדירתה באום אל פחם בשנת 2019. כמה ימים לפני הרצח חששה האם שבנה יפגע בה ועזבה את הדירה אך הוא הגיע לדירה בה שהתה סמוך ל10 בערב והיכה אותה למוות באמצעות חפצים שונים ולאחר מכן שיסף את גרונה כשהשופטים ציינו בגזר הדין שהנאשם רצח באכזריות מיוחדת את אימו תוך התעללות גופנית. בין הטענות שהציג טען כי המעשים לא נעשו בנסיבות מחמירות, מפני שלא הוכח שראשה של אימו נכרת בעודה בחיים וכן נטען כי הוא סובל מבעיות נפשיות. בהכרעתם קבעו שלושת שופטי העליון טענת המערער כי יתכן שהמנוחה ספגה מספר מועט של מכות טרם מותה אינה עולה בקנה אחד עם הראיות השונות. גם את הטענה שהמערער היה נתון במצב פסיכוטי נדחתה לאחר שזו נבדקה בחוות דעת שבוצעה לו. בסיום דבריו ביקר השופט את החלטת המחוזי וכתב כי , לא מן הנמנע כי בשל הנסיבות החמורות של ביצוע הרצח כפי שפורטו, היה מקום לפסוק את הסכום המקסימאלי שניתן לפסוק לפי החוק.