תוצאות מים חריגות נמצאו במספרים נחלים בצפון, מבין הנחלים: החצבאני, הירדן, בניאס וזכאי. ממשרד הבריאות נמסר כי הכניסה לנחלים עלולה להיות מסוכנת.