בפעילות משותפת של בלשי היחידה המרכזית של משמר הגבול בגזרת חוף יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, פעלו הכוחות לאור מידע מודיעני של היחידה המרכזית, בחשד להפעלת מעבדת סמים. הכוחות פשטו על ביתו של החשוד ובחיפוש בביתו אותרה מעבדת סמים שהחשוד הפעיל בביתו ונתפס ציוד גידול וסמים במשקל של כ-11kg. בנוסף למעבדה, אותר בביתו של החשוד חדר אשר שימש את החשוד לצורך גידול בעלי חיים אקזוטיים ייחודים, שמוגדרים בחוק כבעלי חיים מוגנים שע״פ החשד הוברחו לארץ. בתפיסה נמצא כי הוחזקו ללא היתר כ 30 ערכי טבע מוגנים בשווי של למעלה מ 20 אלף שקלים. יניב שלום חוקר ביחידה הלאומית למניעת פשיעה בחיות בר ברשות הטבע והגנים מסר כי בעלי החיים שנתפסו, הוחזקו ללא היתר ובניגוד לחוק האוסר על החזקה או מכירתם בשל חשש לסיכון אקולוגי לסביבה בישראל, זאת בשל היותם מינים פולשים וארסיים ואף קיימת היתכנות להפצת מחלות לסביבה.״