לזלו ומשה הַבּוֹקֵר מהגולן והילד מהגטו

-
חיים הכט