מוחלים

08:00 - 10:00
אביטל גונן

24.09.2023 | מוחלים

אביטל גונן בשעתיים לקראת כיפור שוחח עם אבנר הכהן לציון 50 שנים למלחמת...