כי ביום הזה

-

24.09.2023 | כי ביום הזה

חיים הכט והרב יהודה גלעד בשעתיים מיוחדות לקראת יום הכיפורים