מועצה מקומית מגדל

סופרים לאחור

הבחירות לרשויות המקומיות

  • נתנאל אלפסי

    ראש המועצה המכהן