פה אחד: בועז יוסף לא יוכל להתמודד בבחירות. השופטת חיות: "החוק פרסונלי ונתפר למידותיו של יוסף"

קול רגע
חדר חדשות | 30.07.23

בהרכב מורחב של 9 שופטים ובתום 5 שעות של דיון פסקו שופטי העליון פה אחד: התיקון לחוק המאפשר ליו"ר ועדה קרואה להתמודד בבחירות יחול מהקדנציה הבאה. משמעות הדבר: בועז יוסף לא יוכל להתמוד לראשות עיריית טבריה.

עדכונים שוטפים:

23:00 | עו"ד תומר נאור, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון: "שופטי בג"ץ עמדו במהלך הדיון על הבעיתיות הרבה בחקיקה הפרסונאלית והמושחתת הזאת, וכעת עקרו את העוקץ מתוכה.

החלטת השופטים עושה צדק עם תושבי טבריה והמועמדים לרשות העיר. אנו מקווים שגם המחוקקים ימשיכו את המהלך החשוב הזה ויבטלו את התיקון לחוק, היוצר בעיות רבות בשלטון המקומי, עוד לפני מערכת הבחירות הבאה, בשנת 2028".

עו"ד דר' אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: העבריין חמישה כוכבים דרעי צריך להבין את מגבלות כוחו המושחת.
בית המשפט מסמן לדרעי ולממשלה המושחתת הזאת שיש גבול לכל תעלול
זוהי העתירה הראשונה מבין ארבע עתירות של התנועה לאיכות השלטון נגד חוקי ההפיכה המשטרית, ואנו מקווים להמשיך ולנצח, עד שהאיום על הדמוקרטיה יוסר!"

22:50 | בפסק דין מהדהד ופה אחד קבעו השופטים: "לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בעתירות דנן החלטנו פה אחד כי הוראות תיקון מס' 53 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),- יפורשו באופן שלא תהא להן תחולה על הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום 31.10.2023., ובהינתן החלטתנו זו, החלטנו עוד כי לעת הזו, לא נדרשת הכרעה בסוגיות החוקתיות, וממילא הטענות שמורות. בשל אילוצי המועדים הסטטוטוריים, ניתן פסק דין זה בלא נימוקים והנימוקים יינתנו בנפרד"

21:00 | לאחר 5 שעות של דיון הציעו השופטים ליוסף להסיר את מועמדותו ולסיים את הסאגה המשפטית. יוסף סירב וכעת יצטרכו השופטים להכריע מה יעלה בגורל החוק. סולברג: "מוטב עכשיו לא לצחצח חרבות, להשלים עם התוצאה ולמצות את העתירה. זו המלצתנו לפי העמדה המתגבשת, ואם כך יחליט מר בועז יוסף לעשות, העותרים יבואו על סיפוקם בגדרי העתירות תוך כדי שמירת זכויות לעתיד. יהיה נכון מבחינת מר בועז יוסף להודיע שהוא לא יגיש את מועדמתו"

19:25 | השופטים חוזרים לדיון. עו"ד אביה אלף מהתנועה לטוהר המידות: "ישנה פגיעה בשוויון בין המועמדים ולכן יש פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר. הפגיעה ביתר המועמדים נובעת מהיתרונות שיש למועמד מסוים עבורו נתפר החוק. התחליט לא ראויה והיא פרסונלית. מדובר בפתרון ספציפי בחקיקה בריצת אמוק כדי לאפשר לו להתמודד. על המון דברים אמרנו לא מתקבל על הדעת והנה הדברים קרו".

18:10 | עו"ד אילן בומבך מטעם בועז יוסף: "אני צובט את עצמי כי המדינה תומכת בחוק אבל מבקשת רק לדחות את החוק כאילו זה נייר", השופט פוגלמן: "אדוני לא צריך להתפלא". השופטת חיות: "אולי במקום לחלק ציונים לאחרים תטען את טענתך". עו"ד בומבך: "אם היו פגמים חוקתיים הייתי מבין את עמדת המדינה אבל כדי שזה יקרה צריך שיהיה פגמים חוקתיים. גם אם החוק הוא פרסונלי הרי שאי אפשר היה לבטל אותו כי מעולם לא ביטלו חוק פרסונלי. כמו שתפרו חוק לבני גנץ. רק אם הפרסונליים פוגעים בעקרונות הייסוד אפשר לשנות אותם". השופט שטיין: "אם אפשר לרפא את הטענה הפרסונליות בדחיית החוק למה זה לא נכון?". עו"ד בומבך: "אם רואים שזה בא לעזור לעיריית טבריה ויוסף הושיע אותה מגירעון אז זה רצון התושבים וצריך לתת להם לבחור. לקחת רשות שנלחמת על חייה למה להגביל את התושבים בבחירתם? מה שעושה בועז יוסף הוא את העבודה הכי כפוית טובה, הוא לא מקורב לאריה דרעי, אין קשר ביניהם הם מכירים ומדובר בהערכה בלבד. הוא נבחר לתפקיד מתוך הערכה לפועלו בשלטון במקומי ובכלל ואדם מוכשר – אז תיתנו לציבור לבחור". השופטת חיות: "שאדוני יתמודד עם מה שקורה עם מנכ"לים שצריכים צינון של שנתיים". השופט שטיין: "אדוני טוען שחקיקה פרסונלית היא חוקתית?", עו"ד בומבך: "זה אומרת השופטת חיות, לא אני. זה לא מכוון רק לבועז יוסף אלא לרשויות נוספות". השופט עמית: "כל השנים הסתכלו על יוסף על טיקט המקצועי ועכשיו משנים את כללי המשחק. זה בעייתי זה גורם לכולם לחזור רטרואקטיבית ולבחון כל החלטה וזה בעייתי", השופטת ברון: הוא לא יכול לבוא לטענה של זכות להיבחר כי מראש הוא הסכים לכך". השופטת חיות: "מתי יוסף העתיק את כתובתו לטבריה?" עו"ד בומבך: "23.5", השופטת חיות: "ומתי הונחה ההצעה לתיקון החוק?" עו"ד בומבך: "15.5.23". השופטת וילנר: "האחרים הסתמכו על זה שהוא לא יהיה מועמד זה לא כמו שינחת עכשיו מועמד. הם ידעו שהוא שנמצא עכשיו בתפקיד לא יתמודד מקצועי". השופטת חיות: "אתה אומר ברצינות שתוך 8 ימים הוא קיבל החלטה לעבור לטבריה וגם מימש את זה?" עו"ד בומבך: "כשהוא העביר את הכתבות הוא ידע שיש הצעת חוק, אבל אני שואל מה החשש הגדול. הוא גם עכשיו לא מועמד הוא לא הכריז שהוא רץ". השופטת ברק-ארז: "אז אולי ראוי היה לדעת את זה לפני ואז לא נדון דיון תאורתי".

17:57 | השופט שטיין: "אני מתקשה להתחבר לעמדה של המרכז שלטון מקומי. מדוע נפגעת כאן אוטונומיה?". המרכז לשלטון מקומי: "מבחינת הזמן מערכת בחירות מתחילה מסיום מערכת הבחירות שקדמה לה. אנחנו עדים לכרסום בשלטון המקומי ולפגיעה בזכויות שלו ובסמכויות שלו. האווירה שקיימת היום שהשר ממנה ראש ועדה קרואה מאפשר לו לטעת זיק פוליטי במועמד וצריך לאזן אותה ולשמר את הריחוק שיכול ליצור את הזיקה לשלטון המרכזי. הוא עשוי לייצר הסללה של ועדות קרואות. אם עמדתנו לא תתקבל יש לקבל את הפרשנות ולדחות את החוק לבחירות הבאות שלא יחולו על הבחירות הנוכחיות".

17:17 | השופט סולברג לנציגת היועצת המשפטית: "אם לא היה תיקון לחוק ב 2008 היינו פועלים על פי מה שקרה עד לפני התיקון". השופטת ברון: "איפה היה הייעוץ המשפטי עד 2008 בנושא הזה". השופט סולברג מתייחס לאפשרות שנמנעת מתושבי טבריה לבחור במועמד בועז יוסף, נציגת היועצת המשפטית: "הכל עניין של איזונים". השופט שטיין: "למה החוק לא חוקתי, באיזה עילה?", נציגת היועצת: "לא דיברנו על חוקיות החוק אלא ביקשנו לדחות אותו". נציגת היועצת: "הכשירות שניתנת היא למועמד שהכניסה שלו למשחק משנה את המאזן כולו, בידיו יתרון משמעותי בלתי הוגן". השופט שטיין: "אם ראש ועדה קרואה נוסף היה מתמודד זה עדיין היה חוק פרסונלי?". נציגת היועצת: "הדברים נבחנו מנקודת מבט צרה ולא הייתה הסתכלות רחבה, הפרסונליות לא עומדת לבדה אבל היא יורדת לשורש הבעיה ומתווספת לשינוי כללי המשחק והעיתוי. הדרך הנכונה היא לקבע שהמגבלה תחול על מערכת הבחירות הנוכחית. הדבר הזה הוא מתחייב ונדרש. חוק לא נועד לחול למפרע על תקופת בחירות שהחלה, הרכבת יצאה מתחנה ולהחיל כללים חדשים על רכבת שנסעה כבר לא אמור לקרות.

16:30 | השופטת חיות: "מועמד בוועדה קרואה פועל ללא אופוזיציה שמקנה לו יתרון, "הוא בא להבריא את העיר. בטוח שהוא היה מוכשר אבל היו לו תנאים טובים יותר". השופטת ברק ארז: "אי אפשר להתבשם ממה שהיה בעבר (מתכוונת לתקופה שלפני תיקון לחוק ב 2008)". לטענת עו"ד ברט: "התיקון לחוק לא יצר את החשש ממנויים פוליטיים. מה שקורה בעיר טבריה לא יכול להוביל לפסילת חוק. החוק כמו שהוא הוא לא פרסונלי, הוא חל על כל ראשי הועדות הממונות, הוא יחול גם אחרי הבחירות". השופטת חיות: "החוק תפור למידות שלטבריה וקשה להוכיח שלא", השופטת וילנר: "החוק תפור גם מבחינת עיתוי".

16:10 | עו"ד ברט מייצג את עמדת הכנסת: "לדברי היועצת המשפטית לממשלה ישנם 2 פגמים: הראשון: החוק עצמו פגום, היועצת מבקשת לעכב את חוקיות החוק לחצי שנה כדי לבדוק חוקיותו. בנוסף היא סבורה שיש קושי בעיתוי של חקיקת החוק והשילוב של שניהם והמניע הפרסונלי מביאים לתוצאה בעייתית, החוק לא עומד במבחנים החוקתיים. מותר לאדם להתמודד בבחירות גם אם יש לו יתרון על פני מועמדים אחרים".

16:05 | השופטים נכנסים לאולם לדיונים

16:00 | הנוכחים נקראים לאולם לפני פתיחת הדיון

15:45 | בועז יוסף נכנס לאולם ג' שבו מתקיים הדיון

15:40 | מחל המצלמות: רון קובי ועו"ד שמייצג את בועז יוסף, אילן בומבך. במהלך השיחה טוען קובי "גם אם בועז יוסף יתמודד אנצח אותו 40-60

15:28 | העותרים, אופיר נחמני ושני אילוז הגיעו לבית המשפט העליון לדיון, גם רון קובי יהיה נוכח בדיון

15:25 | זמן קצר לפני הדיון הגיע גם בועז יוסף מלווה ברפאל טרבלסי

15:15| רון קובי נכנס לבית המשפט ולחץ יד למועמדת נגדו עו"ד שני אילוז

נזכיר כי התיקון לחוק עבר ברוב קולות בתחילת חודש יולי ברוב של 43 תומכים מול 32 מתנגדים והוא למעשה תיקון לחוק שחוקק בשנת 2008 המטיל מגבלה על יו"ר ועדה קרואה להתמודד בבחירות לראשות העיר.

עוד לפני מעבר החוק התעוררה סערה גדולה בעיר אך גם בכנסת בין השאר על ידי ח"כ טלי גוטליב שביקרה בחריפות את קידומו על ידי ח"כ עמית הלוי מסיעתה ורמזה שהוא עשוי להגיע לחקירה מחשש לשחיתות. גם שר הפנים לשעבר, גדעון סער ביקר את החוק וקרא לבועז יוסף שלא להתמודד תחת החוק.

יוסף. צילום: העירייה

שיא נוסף בגלגולו של החוק הגיע במהלך ישיבת ועדת הפנים שדנה בחוק במהלכו חזרה המועמדת, עו"ד שני אילוז על דברים שאמרה בעבר בתוכנית "מדברים ברדיו" לפיהם הוצעו לה תפקידים שונים בתמורה להסרת התנגדותה לחוק. בעקבות הדברים התנועה "לטוהר המידות" שיגרה מכתב דחוף לראש אגף חקירות במשטרה, ניצב יגאל בן שלום, בדרישה לפתוח בחקירה בטענה לשוחד בחירות.

עו"ד אילוז

החוק כאמור, עבר בסופו של דבר בכנסת ומיד לאחר מכן התייחס לראשונה בועז יוסף לאירועים וביקר את המועמדים האחרים: "הופתעתי מהחשש של המתמודדים, ממה הם חוששים?" וגם תקף את העתירות שהוגשו וקשר את האירועים לאריה דרעי. בראיון בתוכנית "מדברים ברדיו" אמר יוסף ליאיר קראוס: "כל הביקורת בגלל שאריה דרעי מינה אותי. אם זה היה יאיר לפיד הכל היה נגמר אחרת".

מי שייצג את בועז יוסף בדיון שיתקיים היום הוא עו"ד אילן בומבך שנחשב לאחד מעורכי הדין הבחירים בישראל. עוד לפני הדיון הצהיר עו"ד בומבך שהוא אינו רואה סיבה שבג"צ יתערב בחוק.

עו"ד בומבך. צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי

והערב כאמור יתכנס בית המשפט בהרכב של 9 שופטים בראשותה של נשיאת העליון השופטת אסתר חיות לדון בעתירות כשאיתה על כס השיפוט ישמעו את הטיעונים גם המשנה לנשיאה, השופט עוזי פוגלמן והשופטים יצחק עמית, נעם סולברג, דפנה ברק-ארז, ענת ברון, דוד מינץ, יעל וילנר ואלכס שטיין.

בסוף השבוע הגישה היועצת המשפטית של הממשלה, גלי בהרב מיארה את עמדתה בחוק וטענה כי לא ניתן להחיל אותו בבחירות הקרובות. בשל חשיבות הדיון ובמיוחד לאחר העברת חוק עילת הסבירות קיבלו השופטים בסוף השבוע את בקשתם של כלי תקשורת להעביר בשידור חי את הדיון.

נציין כי השופטים לא צפויים לקבל הערב החלטה אך זאת תהיה חייבת להתקבל לפני ה-1.8 (יום ג') שנחשב למועד שבו יוסף יצטרך לצאת לתקופת צינון במידה ויוכל להתמודד בבחירות.

מערכת החדשות של רדיו "קול רגע" במשדר מיוחד הערב החל מהשעה 16:00 מהאולפן בבית קשת ובית המשפט העליון עם כל הקולות והעדכונים.